Artikel in Il Motorone

Dat wordt een terugkerende rubriek: een adverteer­der in het zoeklicht. Ditmaal AMT in Etten-Leur.
Op een druilerige novemberavond “spoedde” ik mij (in de auto, dat wel) door het fileleed naar Etten­Leur. Niet veel later arriveerde daar ook Marc We­ijtens, een zeer trouw clublid, voormalig voorzitter zelfs, en mede-eigenaar van het bedrijf. We posteren ons in de bedrijfskantine, waar pal naast de eettafel een heel nest Laverda’s staat te pronken. Dat zit wel goed, denk je dan. Nadat we nog kort de wederwaar­digheden van ons circuitdagje in Mettet doorgeno­men hebben (iets met een sleutelbeen van Marc), werd het licht op AMT gericht.