AMT geeft verouderde machines nieuw leven!

AMT heeft onlangs een machine van een klant volledig opgeknapt. Het was een sterk verouderde machine die werd gebruikt om allerlei soorten materiaal te buigen. Om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden, heeft de klant gevraagd of wij de machine kunnen nakijken en opknappen.
AMT heeft allereerst een controleronde uitgevoerd en allerlei aandachtspunten opgeschreven. Daarna is de machine aan de hand van deze aandachtspunten onder handen genomen. Uiteindelijk is de vernieuwde machine opgeleverd inclusief een veiligheidsrapport volgens de huidig geldende normen.